Inseminatieservice Oost Nederland

RMS Methode

RMS Methode

RMS Inseminatie is het meest complete inseminatie pakket wat we een veehouder kunnen aanbieden. Wij komen elke dag op het bedrijf, zoeken de tochtige koeien op. Dagelijks worden alle koeien op de staartwortel aangekrijt zodat we de volgende dag kunnen aflezen of de koe mogelijk tochtig is.

Vruchtbaarheidskengetallen

Vruchtbaarheidskengetallen

De nieuwste getallen voor de vruchtbaarheid zijn de zgn. Amerikaanse vruchtbaarheidsgetallen zoals Inseminationrate, pregnancyrate en Conceptionrate.Deze getallen zijn veel actueler dan de bekende Tussenkalftijd (TKT) die altijd een jaar terug kijkt en de eerste kalfs dieren niet meetelt.